SEMINARAI

Dalinkimies patyrimu profesinėje veikloje

Seminaras – pratybų, kursų rūšis, viena iš papildomo mokymo formų. Seminarų tikslas – skleisti naujas pažangias idėjas, dalintis patyrimu profesinėje veikloje, įvairiose gyvenimo srityse. "Globalūs projektai" organizuoja šiuos seminarus:

  • Tarpdalykinė integracija ir kūrybiškumas pojūčių teatre;
  • Kiek svarbus mokinių savęs pažinimas ir pojūčių lavinimas, siekiant didesnio įsitraukimo ir kūrybiškumo?
  • Kaip parengti paraišką edukaciniam projektui. Tikslai, uždaviniai, veiklos ir rizikų valdymas;
Seminarai