Seminarai

Seminaras – pratybų, kursų rūšis, viena iš papildomo mokymo formų. Seminarų tikslas – skleisti naujas pažangias idėjas, dalintis patyrimu profesinėje veikloje, įvairiose gyvenimo srityse. „Globalūs projektai“ organizuoja šiuos seminarus:

Tarpdalykinė integracija ir kūrybiškumas pojūčių teatre.
Kiek svarbus mokinių savęs pažinimas ir pojūčių lavinimas, siekiant didesnio įsitraukimo ir kūrybiškumo?
Kaip parengti paraišką edukaciniam projektui. Tikslai, uždaviniai, veiklos ir rizikų valdymas.